REKRUTACJA

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

W DYCHOWIE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie oraz do Przedszkola Samorządowego w Dychowie na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się w dniu 26 lutego 2024 roku.

Zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dychowie należy składać w sekretariacie szkoły pod adresem Dychów 39, 66-627 Bobrowice.

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej składają rodzice ucznia zamieszkałego  w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  w Dychowie, a wniosek składają rodzice ucznia spoza obwodu.

 

 

 

Wnioski do Przedszkola Samorządowego w Dychowie należy składać w przedszkolu pod adresem Dychów 47, 66-627 Bobrowice.

Postępowanie rekrutacyjne trwa od 26 lutego 2024 r. do 11 marca 2024 r. do godziny 15.00.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły oraz przedszkole:

tel. sekretariat szkoły – 68 3831122 wew. 21

tel. przedszkole – 68 3831125

tel. Dyrektor ZSS w Dychowie – 68 3831122 wew. 22

Harmonogram rekrutacji:

REKRUTACJA –> INFORMACJE

Dokumenty do pobrania:

REKRUTACJA –> DOKUMENTY DO POBRANIA

Terminy rekrutacji 2024-2025