Trzeciego lutego w dychowskiej świetlicy odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Radę Rodziców.

Wszystkie zebrane pieniądze, pochodzące ze sprzedaży biletów, licytacji  oraz loterii, zostaną przeznaczone na sfinansowanie atrakcji dla naszych uczennic i uczniów.

Będą to, wzorem lat ubiegłych, nagrody za wyniki w nauce i różnorodną działalność, pożegnalne talony dla absolwentów, mikołajkowe paczki, wynajęcie autobusu na wycieczki.

W  taki sposób świetna zabawa dorosłych przełoży się na  motywowanie dzieci  i młodzieży do nauki, do aktywności, do poznawania świata.

Dziękujemy Wszystkim Osobom zaangażowanym w przygotowanie  i przeprowadzenie tej imprezy.