Edukacyjne podróże naszych klas młodszych…
Pierwszą z nich klasy I-IV odbyły do Krainy Eksperymentów, uczestnicząc już drugi rok w tych ciekawych zajęciach. Tym razem poznały właściwości suchego lodu i tworzyły stworki  z kolorowych baniek.
Celem wyjazdu do Lubska na spektakl zatytułowany ,,Tesla versus Marconi” było poznanie sylwetek tych wynalazców radia.
Wizyta w Szkole Podstawowej w Górzynie wiązała się z podróżą  w czasie. Tutejsza Izba Pamięci jest poświęcona I Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki, która w czasie II wojny światowej walczyła   o wolność Polski oraz zagospodarowywała odzyskane ziemie.