W  tajnych, równych i bezpośrednich wyborach wybraliśmy nasz szkolny Samorząd Uczniowski. Jego przewodniczącą została ósmoklasistka Gabrysia Murawa. Zastępować ją będzie Laura Wiśniewska z klasy VI, a rolę sekretarza pełnić czwartoklasistka Lena Andrzejkowicz. Funkcja Rzecznika Praw Ucznia przypadła w udziale Jagodzie Wankowicz.

Gratulujemy wszystkim osobom, które przedstawiły swoje kandydatury. Życzymy udanej współpracy z całą szkolną społecznością!