Rok szkolny 2023/2024 ogłaszamy jako rozpoczęty! Tym razem wyjątkowo wystartowaliśmy 4 września, ale miały miejsce tradycyjnie: msza święta, apel, spotkania klas z wychowawcami. Jeszcze raz nagrodzone brawami zostały nasze najlepsze uczennice, laureatki Nagrody Wójta Gminny Bobrowice: Blanka Tracz, Zuzanna Łabedzka, Laura Wiśniewska, Mają Markiewicz i Jagoda Wankowicz, która została wyróżniona przez Radę Rodziców za średnią ocen 6. Pani dyrektor, Iwona Sancewicz, przywitała wszystkich zebranych, w tym przedstawicielkę urzędu gminy – panią Beata Wasyłyk-Sosnowska Życzyła całej szkolnej społeczności zgodnej i efektywnej współpracy w ciągu nowego roku szkolnego. Na uroczystości nie zabrakło uczczenia minutą ciszy ofiar II wojny światowej, pocztu sztandarowego oraz śpiewu hymnu państwowego i szkolnego.