Dnia 15 listopada uczniowie klas I-III spotkali się z przedstawicielem Nadleśnictwa Brzózka panem Cezary Żmijewskim. Spotkanie odbyło się w sali edukacyjnej Leśnictwa w Dychowie. Dzieci wysłuchały pogadankę nt “Las moim domem”. Następnie rysowały swoje wyobrażenia na temat życia zwierząt w naszych lasach. Utrwaliły zasady zachowania podczas pobytu w lesie. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się wyposażenie sali edukacyjnej. Na koniec uczniowie podziękowali przedstawicielom Nadleśnictwa i zostali obdarzeni upominkami.