Na co dzień dbamy o nasze najbliższe otoczenie, ale w piątek 15 września opuściliśmy mury szkoły, aby kolejny już raz wziąć udział w akcji ,, Sprzątanie świata. Organizacją tego wydarzenia zajęła się pani Danuta Raczyng, nauczająca biologii oraz chemii. Odwiedził nas nasz dobry znajomy – leśnik pan Cezary Żmijewski. Propagował społeczną akcję pod hasłem ,,Zabierz 5 z lasu. Dziękujemy Urzędowi Gminy w Bobrowicach za zakupienie worków, rękawiczek i poczęstunku dla uczestników tego wydarzenia.