MOMENT PODSUMOWAŃ, PODZIĘKOWAŃ, WZRUSZEŃ, ŻYCZEŃ ,  POŻEGNAŃ…

 Bieżący rok szkolny osoby uczęszczające na lekcje religii mogły zakończyć uczestnictwem we mszy świętej, po której cała szkolna społeczność spotkała się w sali gimnastycznej. Na uroczystość przybyli: wójt Gminy Bobrowice – pan Wojciech Wąchała, sołtys Dychowa – pani Janina Łukaszewicz, przedstawiciele Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, reprezentant Nadleśnictwa Brzózka – pan Cezary Żmijewski.                                             

 Wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem, podziękowania i listy gratulacyjne dla Rodziców. Rada Rodziców ufundowała, tradycyjnie już, talony dla najlepszych uczniów, a także  wszystkich tegorocznych absolwentów. Zaproszeni Goście również docenili, poprzez przyniesione prezenty i gratulacje, wkład pracy najzdolniejszych, najbardziej aktywnych osób. Pan Grzegorz Pieczonka, prowadzący firmę EGAJ, ufundował ,,ławeczkę absolwenta”. Wszystkim dziękujemy! 

 Ósmoklasiści zaprezentowali program artystyczny, przygotowany ze swoją wychowawczynią – panią Honoratą Łabędzką. Złożyły się na niego słowa podziękowania pod adresem Nauczycieli, Pracowników szkoły i Rodziców,  piosenki oraz wspólnie, wspaniale zatańczony walc.  Pożegnalny list  odczytała uczennica klasy VII. Pani Honorata podziękowała wychowankom za udany występ i wspólnie spędzony czas.  Następnie absolwenci otrzymali kwiaty od młodszych koleżanek, kolegów.  

 Publiczność mogła obejrzeć prezentację zdjęć ukazującą wydarzenia, jakie miały miejsce w naszej placówce podczas minionych dziesięciu miesięcy. 

 Pani dyrektor – Iwona Sancewicz- gratulowała wszelkich sukcesów,  życzyła dalszych osiągnięć, a także bezpiecznych i udanych wakacji. Podziękowała Gronu Pedagogicznemu, pozostałym Pracownikom, Radzie Rodziców i Przyjaciołom szkoły za bardzo dobrą współpracę w kończącym się roku szkolnym.

 

  Takie chwile skłaniają do refleksji nad nieubłaganym upływem czasu, który warto właściwie wykorzystać: na  zdobywanie wiedzy, uprawianie sportu, nawiązywanie relacji z innymi ludźmi i pomaganie im,  na działalność na rzecz szkoły  i środowiska naturalnego. 

 Niech wakacje staną się czasem prawdziwego wypoczynku, ale także obcowania   z wartościowymi ludźmi oraz poznawania świata, rozwijania zainteresowań i odkrywania nowych pasji. 

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !