Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wszelkiego dobra i sił do pokonywania trudności.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni wszystkie serca miłością,

nadzieją, pokojem i ufnością w pomyślną przyszłość.

 

Życzy Dyrektor, Grono Pedagogiczne

oraz Pracownicy administracji i obsługi

Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie